Maria Henriksdotter Andersson

Idag nyårsdagen 2021 är 50 år sedan min morfars mor Maria gick bort.
Hon föddes på Nilsrud i Storberget, Norra Finnskoga 1886-10-02 som första barnet av totalt 9 st. Föräldrar var Henrik ”Hindrik” Persson (Muhoinen) och Olina Stefansdotter Persson (Honkainen).

På den stora bilden nedan från Nilsrud i Storberget syns Maria längst fram omgiven av sina syskon.
Från vänster: Karl, Hanna, Selma, Olava och Paul.

Den nedre bilden till vänster är även den från Storberget och visar 4 generationer med Maria bakom sin far Hindrik. Stående till vänster hennes son Adolf (min morfar) med sin dotter Görel (min mor) på armen.

Maria vigdes i Norra Finnskoga 1904-07-21 med Nils Gustaf Andersson (1881 – 1937) som syns på den nedre bilden i mitten ovan.
De fick tillsammans 4 st barn:

De 3 första barnen föddes i Storberget medan ”Kalle” föddes i Uddeholm.

Maria & Gustaf med sönerna Harald & Adolf

Redan 1908, strax efter det att sonen Harald hade fötts, flyttade familjen söderut. Via Sinnerud norr om Sunne, Sannerud i Kil, Västra Tolerud i Grava och Uddeholm så hamnade de till sist 1926 i Höje norr om Munkfors.

Maken Gustaf gick bort 1937 och i många år bodde hon som änka hos sonen Adolf och hans familj innan hon 1967 flyttade till Häggårdens ålderdomshem i Norra Råda där hon bodde fram till sin död nyårsdagen 1971.

Maria ligger begravd tillsammans med Gustaf på Norra Råda kyrkogård.

Norra Råda kyrkogård

Nedan Maria och en av de allra första bilderna på mig (1964).

Maria med sitt barnbarns barn Jonas