En höstmorgon vid Stora Kils gamla kyrkplats strax intill Apertins herrgård

Stora Kils gamla kyrkplats 2016-10-27. Gravhäll för Christopher Svenonis Brunius och Elisabeth Arvidsdotter
Stora Kils gamla kyrkplats 2016-10-27. Gravhäll för Christopher Svenonis Brunius och Elisabeth Arvidsdotter
Stora Kils gamla kyrkplats. Gravkoret från NV.
Stora Kils gamla kyrkplats. Gravkoret från NV.

Här vilar Jonas mm mm ff ff mm ff Christopher Svenonis Brunius (CS = Christoffer Svensson) och hans första hustru Elisabet Arvidsdotter (EAD). Christoffer är dessutom min mm mm ff fm mf mf!
Han föddes ca 1548 och dog 1628-06-12 i Stora Kil efter nästan 50 år som kyrkoherde i Stora Kil.
Bilderna tagna ca kl 09:15 2016-10-27 av Jonas.